Kazuhisa, Uchihashi/Yoshida Tatsuya - Improvisations II 3 x CDs

SKU MAGAIBUTSU30-31-32
"3 CDs! 215 minutes! The super improvisational duo of astonishment's 2nd feature. With guests Umezu, Kazutoki, Satou Kenji, Nasuno Mitsuru, Komori Keiko and Yamamoto Seichi"
  • LabelMagaibutsu
Your Price $25.00
Qty

Customer Reviews